⁉️  Детето ви все още срича и бърка сричките?

⁉️  Чете бавно?

⁉️  Чете, но не успява да разбере смисъла на прочетения текст?

✅ Ако това е така, то ние от МАЕ имаме решение за вас!

🎯 Стартираме курс по бързо четене за деца от 6 г. до 99 г.

Курсът е в 4 нива:

📕 1-во НИВО – гарантираме ви 30 % подобряване на уменията за четене!

В  1-во ниво „Техника”, помагаме на деца от 6 г. до 8 г., като усъвършенстваме техниката на четене.

Той е подходящ за деца които бъркат буквите, не могат да преминат от сричане към плавно четене, показват регресия, четат бавно, размесват срички, не разбират или не запомнят това, което четат. На това ниво се извършва корекция на техниката на четене – т.е. отстраняване на грешките в четенето.

🔖 Курса е с продължителност 15 урока.

🔖 Занятията са 3 пъти  или 5 пъти в седмицата с продължителност 90 мин.

🔖 Групите са от 2-6 деца.

🔖 Цена: 280 лв.

📕 2-ро НИВО – гарантираме ви 50 – 70 % подобряване на уменията при четене и разбиране!

2-ро ниво –  „Четем и разбираме” за деца от 7 г. до 10 г. и е насочен изцяло  към разбирането и запомнянето на прочетения материал и на способността да бъде преразказан.

Този курс може да бъде второ ниво за деца на 6-8 години, които са преминали 1-во ниво. Курсът е възстановителен. Този курс може да бъде посещаван от деца, които не са преминали 1-во ниво, поради това, че не са имали трудности с четенето.

🔖 Курса е с продължителност 15 урока.

🔖 Занятията са 3 пъти  или 5 пъти в седмицата с продължителност 90 мин.

🔖 Групите са от 2-6 деца.

🔖 Цена: 280 лв.

📕 3-то НИВО – достигане до прочетени и разбрани от 250 до 300 думи в минута!

3то ниво – „Скорост” за деца на 8-11 години и възрастни. Курсът може да бъде продължение на 2-ро ниво „Четем и разбираме” или да предшества последният 4то ниво. След преминаване на този курс се повишава скоростта на четене на детето наум. Скоростта може да достигне до триста думи в минута, нараства разбирането и запомнянето на прочетения материал със способност за преразказването му.

🔖 Курса е с продължителност 15 урока.

🔖 Занятията са 3 пъти  или 5 пъти в седмицата с продължителност 90 мин.

🔖 Групите са от 2-6 деца / възрастни

🔖 Цена: 320 лв.

📕 4-то НИВО – достигане до прочетени и разбрани от 800 до 1500 думи в минута!

4-то ниво „СУПЕР скорост” за деца на 11-16 години и възрастните. Това ниво се провежда само ако детето  е посещавало 3то ниво. За възрастните, желателно е да премине това ниво и след това да го премине още един път. Четенето наум нараства 2-3 пъти и може да достигне 1500 думи в минута, при пълно разбиране, запомняне и способност за преразказване на материала.

🔖 Курса е с продължителност 15 урока.

🔖 Занятията са 3 пъти  или 5 пъти в седмицата с продължителност 90 мин.

🔖 Групите са от 2-6 деца / възрастни

🔖 Цена: 320 лв.