EN
RU

Ментална аритметика

Ментална аритметика

Какво е ментална аритметика?

MAE – представлява специална програма за обучение, която активизира двете половини на мозъка при изпълняване на различни упражнения. При това се развиват различни умения и възможности, като:

Аналитично мислене

Логика

Фотографска памет

Фина моторика

Концентрация

История и Факти

Първото сериозно достижение в областта на аритметиката е извършено в Китай, където местните жители са изобретили сметалото преди пет хиляди години. Това сметало и до ден днешен се смята за много важно постижение на китайската и световната култура.

В Япония пък първи екземпляр на сметалото се появява през шестнадесети век именно от Китай. Китайците старателно са работили за подобряване и усъвършенстване на сметалото  в продължение на четиристотин години, в резултат на което се появява сметалото Соробан, което сега се продава в целия свят. В същото време сметалото намира почитатели в страни като Америка, Корея и на територията на Южна Азия. Въпреки, че на съвременния етап имаме множество невероятни постижения и пробиви в техническата и математическата сфери, изобретяването на сметалото е прието да се нарича преломен момент в историята на математическите и техническите науки.

Методика

Как се развиват мозъчни полукълба едновременно:

Мозъкът на човека не може да си представя числа, той може да си представя картинки.

Числата също са картинки, които сме учили в училище. Менталната аритметика сменя стандартните картинки с други, които са съставени от определен брой топчета.

Тези топчета може да местим във въображението си и да извършваме аритметични действия. Но за това ни е необходима концентрация, въображение, развита фото памет, логика и аналитично мислене.

Как протича развитието на двете полукълба:

Задача: 3 + 4 =

 

Как да решим тази задача ментално (във въображението си)?

Основни нива на обучение

Обучението по Ментална Аритметика МАЕ е разделено по възрастови групи и нива.

Всеки урок съдържа работа със сметало абакус, ментално смятане, слухови и визуални упражнения, логически и развиващи игри съобразени с възрастта на учениците, упражнения за тренировка на фотографска памет и фина моторика.

Първо ниво

Материалите и обучението са съобразени според възрастта на децата.

Група PMA

Група PMA за 4-6 годишни деца. Продължителност 31 седмици.

Група Genius

Група Genius за 7-8 годишни деца. Продължителност 16 седмици.

Група Clever

Група Clever за децата от 9 години и тийнейджъри. Те учат 10 седмици.

Група за възрастни

Група за възрастни. Материалът се усвоява за 7 седмици.

РЕЗУЛТАТ : накрая на 1-во ниво, всеки преминал обучението ще може да смята на сметало абакус двуцифрени различни числа с 8 логически формули, трицифрени различни числа. Ще е обучен на ментално сметане с голяма бързина на двуцифрени различни числа.

Много силно се развива концентрацията, фината моторика, фотографската памет, логиката.

Второ ниво

Групите се формират според възрастта и продължителността на нивото е от 15 до 21 седмици.

В програмата са включени 26 логически формули с преминаване на десетици. В менталното смятане резултатът е дълги задачи с двуцифрени различни числа и трицифрени числа. Започват да учат, а тези които я знаят тренират таблицата за умножение и деление.

Група PMA

Група PMA за 4-6 годишни деца. Продължителност 31 седмици.

Група Genius

Група Genius за 7-8 годишни деца. Продължителност 16 седмици.

Група Clever

Група Clever за децата от 9 години и тийнейджъри. Те учат 10 седмици.

Група за възрастни

Група за възрастни. Материалът се усвоява за 7 седмици.

РЕЗУЛТАТ: Във второ ниво учениците развиват много силна логика и аналитично мислене, като фундамент за бъдещи успехи. Развиват още по-добре фината моторика, тъй като правят нормативи за време.

Трето ниво

Групите се формират според възрастта и продължителността на нивото е от 15 до 22 седмици.

В трето ниво учениците ни учат нови 2 формули – преминаване през 50 и 100. Към този момент те познават по-голямото количество логически формули. Затвърждават взетият в предишните нива материал. Научават таблицата за умножение и деление до автоматизъм, като се подготвят за учене на умножение, деление и дроби на двуцифрени и трицифрени числа.

Група PMA

Група PMA за 4-6 годишни деца. Продължителност 31 седмици.

Група Genius

Група Genius за 7-8 годишни деца. Продължителност 16 седмици.

Група Clever

Група Clever за децата от 9 години и тийнейджъри. Те учат 10 седмици.

Група за възрастни

Група за възрастни. Материалът се усвоява за 7 седмици.

РЕЗУЛТАТ: Накрая на нивото благодарение на развитата фотографска памет децата ще могат да виждат до 50 броя трицифрени и четирицифрени числа, като те ще се показват по 0,3-0,5 сек всяко.

Ще могат дя смятат 1,2,3-цифрени числа с всичките формули. Менталното им смятане ще се подобри до трицифрени числа с 8-те логически формули, а двуцифрени числа ще могат да смятат с всичките логически формули.

Тези умения много силно развиват двете полукълба на мозъка, логиката и фотографската памет. Допринасят за развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, за творческото мислене и самостоятелното  вземане на решения.

Четвърто ниво

Умножение, деление, дроби! Групите се формират според възрастта и продължителността на нивото е от 16 до 25 седмици.

Тези умения много силно развиват двете полукълба на мозъка, логиката и фотографската памет. Допринасят за развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, за творческото мислене и самостоятелното  вземане на решения.

Група PMA

Група PMA за 4-6 годишни деца. Продължителност 31 седмици.

Група Genius

Група Genius за 7-8 годишни деца. Продължителност 16 седмици.

Група Clever

Група Clever за децата от 9 години и тийнейджъри. Те учат 10 седмици.

Група за възрастни

Група за възрастни. Материалът се усвоява за 7 седмици.

РЕЗУЛТАТ:  Менталното смятане на действията с плюс и минус вече не притесянват учениците ни и те извършват тези действия с лекота.

Пето ниво

Групите се формират според възрастта и продължителността на нивото е от 15 до 23 седмици.

Към предишните умения в това ниво  децата вече смятат четирицифрени числа. Изпълняват действия с умножение двуцифрени по двуцифрени, трицифрени по двуцифрени и деление трицифрени на двуцифрени.

Група PMA

Група PMA за 4-6 годишни деца. Продължителност 31 седмици.

Група Genius

Група Genius за 7-8 годишни деца. Продължителност 16 седмици.

Група Clever

Група Clever за децата от 9 години и тийнейджъри. Те учат 10 седмици.

Група за възрастни

Група за възрастни. Материалът се усвоява за 7 седмици.

РЕЗУЛТАТ: В менталното смятане стигаме до момента когато учениците ни почват да умножават и да делят ментално двуцифрени числа на едноцифрени.

Шесто ниво

Предпоследно ниво в Ментална аритметика МАЕ. Групите се формират според възрастта и продължителността на нивото е от 16 до 22 седмици.

На това ниво ние учим умножение трицифрени по двуцифрени, трицифрени по  трицифрени, деление трицифрени на двуцифрени и четирицифрени на двуцифрени, дроби, 4-ри цифрени числа, корен квадратен, проценти, отрицателни числа.

Група PMA

Група PMA за 4-6 годишни деца. Продължителност 31 седмици.

Група Genius

Група Genius за 7-8 годишни деца. Продължителност 16 седмици.

Група Clever

Група Clever за децата от 9 години и тийнейджъри. Те учат 10 седмици.

Група за възрастни

Група за възрастни. Материалът се усвоява за 7 седмици.

РЕЗУЛТАТ: На това ниво ние учим умножение трицифрени по двуцифрени, трицифрени по  трицифрени, деление трицифрени на двуцифрени и четирицифрени на двуцифрени, дроби, 4-ри цифрени числа, корен квадратен, проценти, отрицателни числа.

Седмо ниво

Големи професионалисти! Групите се формират според възрастта и продължителността на нивото е от 16 до 23 седмици.

В това ниво имаме усъвършенстване и затвърждаване на уменията. Ученикът вече изчислява почти всички стойности без сметалото – ментално. Със сметалото учим умножение трицифрени по трицифрени, деление четирицифрени на двуцифрени и четирицифрени на трицифрени.

Умножение, деление, дроби, 4-ри цифрени числа, корен квадратен, проценти – всичко това е изучено завършвайки пълен курс на Ментална Аритметика МАЕ.

Група PMA

Група PMA за 4-6 годишни деца. Продължителност 31 седмици.

Група Genius

Група Genius за 7-8 годишни деца. Продължителност 16 седмици.

Група Clever

Група Clever за децата от 9 години и тийнейджъри. Те учат 10 седмици.

Група за възрастни

Група за възрастни. Материалът се усвоява за 7 седмици.

РЕЗУЛТАТ:  Накрая на пълния курс ще имате развити навици на:

* Изследовател

* Мислител

* Лидер

* Аналитик

* Съзидател

И всичко това благодарение на труда и упоритостта на учениците ни и на Менталната Аритметика!

Избери своето ниво!

Умножение, деление, дроби, 4-ри цифрени числа, корен квадратен, проценти – всичко това е изучено завършвайки пълен курс на Ментална Аритметика МАЕ.

Курсове МАЕ

Ментална Аритметика

Менталната аритметика е техника, разработена на базата на устни аритметични изчисления и позволяваща да се развие максималната скорост на възприемане и обработка на информация.

Краснопис

Красивият почерк е изкуство, което всеки лесно може да овладее. Процесът се базира въз основата на калиграфията, основите на която са се преподавали в училище преди няколко десетилетия.

Таблица за умножение

Методиката опростява процеса на запомняне на таблицата за умножение. Предложени са модели и интересни трикове за изчисление, които значително улесняват запаметяването.

Бързо четене

Използва се специална методология при работа с деца . Целта на курса е децата да развият любовта си към четенето. След курса децата четат с разбиране 7 или повече пъти по-бързо отколкото преди това.

ИНДИВИДУАЛЕН ОНЛАЙН УРОК ПО МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

САМО ЗА 25 ЛВ ЗА 90 МИН

И БЕЗПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОСТАНАХА 7 МЕСТА

ПУСНИ ЗАПИТВАНЕ ТУК
СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА МАЕ

Новини

февруари 1

Най-забавният начин за учене на таблицата за умножение!

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Уебинар „Часовникът“

БЕЗПЛАТЕН‼️ 🎨⏰Творчески Уебинар „ЧАСОВНИКЪТ“ –––––––––––––––––––––––- 💁‍♀️Приказка за часовника, за малката и голямата стрелка и за времето.🕓🕣 –––––––––––––––––––––––- Детето Ви не може да запомни часовника, не го разбира, спрвя се частично, трудни са му минутите, няма интерес За 2 часа в два последователни дни Вашият малчуган ще се запознае с часовника, ще сътвори собствен часовник и ще […]

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Бързо четене

А какъв ще бъде резултатът при моето дете в курса по Бързо четене, ако детето ми е чете лошо? В края на обучението винаги има резултати, можем само да кажем, че резултат има винаги във всички деца. Всичко зависи от какво ниво започваме в началото. Ако детето бърка букви, срича, измисля окончания, чете насечено, не […]

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Бизнес Леди 2020

♥️🎉🎀🌺💗Вчера автор на методики МАЕ Венера Хасанова получи своята заслужена награда в категория „Неформално образование“ в България.🇧🇬 Това е поредното доказателство на труд и силен екип! БЛАГОДАРИМ на всички партньори, колеги и инструктори на МАЕ. ♥️

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Безплатен презентационен урок

Първото сериозно достижение в областта на аритметиката е извършено в Китай, където местните жители са изобретили сметалото преди пет хиляди години. Това сметало и до ден днешен се смята за много важно постижение на китайската и световната култура. В Япония пък първи екземпляр на сметалото се появява през шестнадесети век именно от Китай. Китайците старателно […]

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
септември 1

💯Тренинг за Бързо четене. Хайде да се забавляваме. 🎀

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ