EN
RU

Ползи от обучението по Менталната Аритметика

Първото сериозно достижение в областта на аритметиката е извършено в Китай, където местните жители са изобретили сметалото преди пет хиляди години. Това сметало и до ден днешен се смята за много важно постижение на китайската и световната култура.

В Япония пък първи екземпляр на сметалото се появява през шестнадесети век именно от Китай.  Китайците старателно са работили за подобряване и усъвършенстване на сметалото в продължение на четиристотин години, в резултат на което се появява сметалото Соробан, което сега се продава в целия свят. В същото време сметалото намира почитатели в страни като Америка, Корея и на територията на Южна Азия. Въпреки, че на съвременния етап имаме множество невероятни постижения и пробиви в техническата и математическата сфери, изобретяването на сметалото е прието да се нарича преломен момент в историята на математическите и техническите науки.

MAE (Mental Arithmetic of Europe)– представлява специална програма за обучение, която активизира двете половини на мозъка при изпълняване на различни упражнения. При това се развиват различни умения и възможности, като:

  • аналитично мислене
  • логика
  • фотографска памет
  • фина моторика
  • концентрация

И сега ние ще разгледаме как се развива всяко от посочените умения:

Концентрация:

Сметалото се състои от правоъгълна рамка, разделителна линия и колонки, на които се намират топчета. Четири топчета долу и едно горе.

Има специална техника на прибавяне на топчетата. Те се прибавят с показалеца на дясната ръка и с палеца и средния пръсти на лявата ръка. Тази техника развива огромна концентрация при работа със сметалото. Понякога, когато работим, ние в същото време мислим за семейството, за грижите, за това какво ще правим вечерта …, т.е. извършва се непълна концентрация по време на работа.

При работа със сметалото човек не може да мисли за нищо друго, освен за процеса на прибавяне и изваждане на топчета, тъй като е необходимо да се изпълнява с техника на ръцете. Затова се развиват пълна концентрация и внимание.

Фина моторика:

Нареждането на топчетата на спиците е направено по определен начин. Всяко топче има ребро, освен това топчетата на сметалото са достатъчно малки. За да се научим да смятаме достатъчно бързо е необходимо да поставяме възглавничките на пръстите върху реброто на топчето и да го преместваме. Малките и бързи движения освен концентрация развиват и фината моторика на човека.

Фотографска памет

Определено разполагане на топчетата върху сметалото отговаря на конкретна цифра. Мозъкът постоянно вижда разположението на топчетата и свиква към картините на сметалото. Колкото е по-голяма цифрата, толкова повече  топчета се налага да бъдат преместени в колонки. Но всяко движение на пръстите е импулс за мозъка (команда). За да набере голямо число и да не сгреши, човек трябва да знае разположението на топчетата, подходящи за определено число, а за това е необходима развита фотографска памет. Затова развитието на фото паметта започва от едноцифрените числа, след това двуцифрените, трицифрените и т.н.

Логика:

Менталната аритметика се опира на множество логически формули. Например, ако долу имаме 4 топчета и трябва към 3 топчета да прибавим 4 топчета, как може да направим това? За това съществува логическата формула +4=+5-1. Ако искаме да прибавим 4, но не можем да направим това, то тогава трябва да прибавим 5 и да извадим 1. Така се развива логиката и алтернативното мислене, та нали при 5-1 също се получава 4.

Аналитично мислене:

Но логиката без аналитично мислене няма да сработи. За да се развие аналитично мислене и да се научи мозъка да прави бърз анализ на възникваща ситуация, ние имаме не една, а 40 логически формули. В създадената трудна ситуация мозъкът трябва да направи анализ и да избере от 40-те формули единствено вярната и да я приложи. По такъв начин мозъкът на човека се учи да прави анализ на създадената ситуация и да търси логически вярно решение.

Развитие на двете мозъчни полукълба едновременно:

Мозъкът на човека не може да си представя числа, той може да си представя картинки. Числата също са картинки, които сме учили в училище. Менталната аритметика сменя стандартните картинки с други, които са съставени от определен брой топчета. Тези топчета може да местим във въображението си и да извършваме аритметични действия. Но за това ни е необходима концентрация, въображение, развита фото памет, логика и аналитично мислене.

Как протича развитието на двете полукълба:

Задача: 3 + 4 =

Как да решим тази задача на сметалото ментално?

Човек си представя сметалото и числото 3 (три) под формата на колонки и топчета в тях. За това на човека са необходими огромна концентрация, въображение и фото памет. За концентрацията и въображението отговаря дясното полукълбо на мозъка.

След това се извършва математическото действие +4 (плюс четири). При математическо действие започва да работи лявото полукълбо на мозъка.

Но човек трябва да си представи +4, а за това отново е необходимо дясното полукълбо. В този момент се включват двете полукълба едновременно.

По-нататък с помощта на развитото аналитично мислене човек разбира, че да се прибави +4 без логическа формула е невъзможно. Човекът отново избира от 40-те формули само една вярна и с помощта на логиката я прилага, т.е. прибавя 5 (горните топчета) и изважда едно.

Но за да си представим целия процес на нас ни трябва развито въображение, концентрация, фотографска памет, логика, аналитично мислене, малка моторика.

Ако едно от тези умения не е развито достатъчно, човек не може да смята ментално. Именно при менталното смятане се развиват двете полукълбета едновременно и съответно и невронните връзки.

Именно затова менталната аритметика се явява тренажор за мозъка. В много страни тя се прилага за профилактика на болести като Паркинсон и Алцхаймер. Всеки, който се упражнява на сметало, развива и тренира мозъка си.

Затова проектът MAE е много важен не само за деца, но и за възрастни хора.

Автор: Венера Хасанова