EN
RU

Какво е Ментална Аритметика (МА)?

МА- това е уникална система, с помощта на която децата решават всякакви математически задачи по-бързо, отколкото с калкулатор в съзнанието ми.

 Например, ти казваш 367 + 318 -453 = отговор! Децата веднага казват отговор.

Но това не е целта, това е само  резултат, който показва,  че у децата се тренират такива важни умения, като логика, мощна концентрация, въображение и фотографска памет. В децата  се появява доверие в себе си, защото децата могат да смятат такива числа , които дори не всеки възрастен може. И, съответно, успех в образованието си, така както у тях, като цяло, се развива интелигентността. Аналитично мислене, творческо мислене, точност и бързина при вземането на всяко решение. Това всичко се  развива благодарение с обучение по МА.

Автор: Венера Хасанова