Венера Хасанова

Венера Хасанова

Мениджър на проект

2013-04-10

Курс "Ментална Аритметика"

Сертификат

Курс "Краснопис за деца"

автор

2018-08-08

2018-08-16

Курс "Таблица за умножение за 12 седмици"

автор

The Eurasian Association of Organizations in Mental Arthmetic (EAOMA)

резидент

2019-01-17

2019-02-11

Курс "Емоционална интелегентност" (EQ)

Практика

Курс "PAMA Ментална Аритметика"

Сертификат

2019-05-05

2019-06-03

"Обща Психология"

Удостоверение