Какво е ментална аритметика?

Какво е ментална аритметика? Това е уникален начин за пресмятане на аритметични задачи по системата на устно смятане (събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на корен квадратен от