Често задавани въпроси за Ментална аритметика “МАЕ”

Колко е дълго обучението и как се провеждат занятията ?

Общият курс на обучение е с дължина 2,5 – 3 години, разделен на 7 основни нива. Занятията  се провеждат веднъж седмично по 2 урока, всеки с продължителност от 45 мин с 10 минути междучасие. За един месец се провеждат 8 урока = 4 посещения.

Занятията в група  „Подготовка к МА“ (деца от 4 до 5 години) се провеждат 2 пъти през седмицата по 1 академичен час (45мин.)

Занятията в групитеGenius  и Clever ( деца в училищна възраст) – 1 път през седмицата по 2 академични часа ( 2х45 мин) с 10 минути междучасие.

Ще се увеличат ли резултатите на децата по математика в училище?

За разлика от занятията в традиционното училище, където в детето по време на един урок, например, математика се задейства лявото полукълбо  на главния мозък, за логическо смятане, а на следващия урок, например, рисуване, работи дясното полукълбо на главния мозък, т.е. творческо мислене. На урок по ментална аритметика, едновременно се задействат и двете полукъба на главния мозък. Детето от малко привиква към този стил на мислене, т.е. за решаване на всякакви жизнени въпроси ше се задействат синхронно двете полукълба на главния мозък, това води към генериране на нови идеи и много ефективен изход във всяка жизнена ситуация.

Какво е това абакус и ментална аритметика?

Ментална аритметика – това е уникална система, когато я ползват, децата вярно решават на ум всякакви аритметически задачи по-бързо от калкулатор. При това у тях се развива внимание, фотографска памет, наблюдателност, въображение, точност и бърза реакция. Именно тези навици играят важна ролв за постигане на целите. Тези, които я владеят без съмнение ще станат успешни и уважавани хора.

Абакус – това е древно сметало, състои се от четириъгълна рамка, разделителна линия, колонки и топчета. Възрастта на абакуса е повече от 5000 години, и с всяка година неговата популярност расте, а това безсъмнение е показател, че работата с абакуса действително е ефективна и води до високи резултати. За разлика от калкулатора, с абакуса  се смята наум и се работи с пръстите. Според списание Форбс – абакуса е едно от много важните изобретения в света, което е въздействало на човечеството!

От какво зависи успеха при обучение с ментална аритметика?

Успехът от обучението зависи от трима: учителя, ученика и родителя. Децата на 4-5 години, са във възраст, в която започват обучението по ментална аритметика, но те не са способни да контролират своя дневен режим. Основно това правят родителите, затова  е нужно в началния етап от обучението на детето, ежедневно да контролират изпълнението на домашните работи, на време да напомнят за тренировките, да помагат. Успехът от обучението с ментална аритметика е гарантиран при условие, че ежедневно децата тренират по 15-20 минути в къщи.