Олимпиада МАЕ-2019

март 3, 2019, 11:00 - март 3, 2018, 07:00Dhaka, Bangladesh

На 3ти март се проведе “Олимпиада МАЕ-2019” Своите умения показаха 124 деца от 11 града от България и Казахстан. Също присъстваха и представители от Румъния. Имаме 18 шампиони и 1