Как писането с ръка развива мозъка на вашето дете.

Когато човек – и дете, и възрастен – пише с ръка, неговият мозък активно работи и се развива.

Това се потвърждава и от науката. Съгласно изследване на професори от Вашингтонския университет, публикувано през 2016 г., ръкописното писане развива не само моториката на ръката, но и мисленето.

Учените използвали функционална магнитнорезонансна томография и изяснили: процесът на писането най-силно активизира онези райони от кората на главния мозък, които отговарят за паметта и усвояването на нова информация.


В децата, които едва започват да се учат, ръкописното писане на първо място стимулира развитието на участъците от мозъка, отговарящи за разпознаване на буквите и съединението им в думи.
В процеса на писане очевидно се е активизирал така наречения център на Брок, който отговаря за формирането на речта, а така също за способността да се чете и пише.

Може да се направи извода, че писането с ръка способства за изграждането на множество нейронни връзки, необходими за запомнянето на буквите и развитие на навика за бегло четене. Както са изяснили учените, това е с двупосочно действие: този, който пише добре, по-добре чете и обратно.


Колкото повече ние пишем, толкова повече ние тренираме малката моторика на ръцете, а така също развиваме теменния участък на главния мозък, който отговаря за взаимодействието между зрението и двигателната активност.

Именно той „се включва“, когато ние оценяваме разстоянието при движение. По този начин, обучавайки се в писане, детето подобрява своите шансове да се научи в бъдеще да управлява автомобил, да се занимава с екстремни спортове и с друга активност, която изисква особени качества.