История на Абакус (Соробан)

Първото сериозно достижение в областта на аритметиката е извършено в Китай, където местните жители са изобретили сметалото преди пет хиляди години. Това сметало и до ден днешен се смята за много важно постижение на китайската и световната култура.

В Япония пък първи екземпляр на сметалото се появява през шестнадесети век именно от Китай.  Китайците старателно са работили за подобряване и усъвършенстване на сметалото в продължение на четиристотин години, в резултат на което се появява сметалото Соробан (Абакус), което сега се продава в целия свят. В същото време сметалото намира почитатели в страни като Америка, Корея и на територията на Южна Азия. Въпреки, че на съвременния етап имаме множество невероятни постижения и пробиви в техническата и математическата сфери, изобретяването на сметалото е прието да се нарича преломен момент в историята на математическите и техническите науки.

MAE (Mental Arithmetic of Europe) – представлява специална програма за обучение, която активизира двете половини на мозъка при изпълняване на различни упражнения. При това се развиват различни умения и възможности, като:

  • аналитично мислене
  • логика
  • фотографска памет
  • фина моторика
  • концентрация