Защо детето има лош почерк и как да поправим това

Когато детето едва е започнало да се учи да пише, и за педагозите и за родителите е важно, той да прави това не само правилно (без да бърка ръкописните Е и 3, например), но и акуратно. За неразбираем почерк, зацапвания някои учители намаляват оценката. Защо някои деца от началото пишат акуратно, а при други буквите „танцуват“? Какво влияе на формирането на почерка?

Скачащите букви с различна височина, застъпващите се един с друг редове, зацапвания – това не в резултат на мързел и невнимателност, както е прието да се мисли. За писането в значителна степен отговаря мозъка, а не ръцете. Процесът на писане – това е сложно организирано действие. На формирането на писане ръкописно, на почерка и на грешките  при писане влияе голямо количество процеси. Тук е важно развитието на зрително-моторна координация, сформираност на пространствените представи, добра памет и много други.

Вие ще се учудите на това, доколко различни и далечни от училищните занимания могат да способстват на подобрение на почерка:

  • различните игри на отблъскване и издърпване, хвърляне на предмети с различно тегло в цел подобряват чувствителността на мишците,
  • подвижните игри за равновесие развиват вестибуларния апарат,
  • всички задачи, свързани с проследяване – хвърляне на топка, преместване на предмети, а така също различните видове щриховки, лабиринти, усъвършенстват зрително-моторната координация,
  • игри-щафети със смяна на дейността, подвижни и настолни игри за реакция, развиват способността за бърза пренастройка,
  • всякакви игри, свързани със запомняне („Какво се е променило2“, „Какво изчезна?“, „Мемори“ или „Картини двойки“, възпроизвеждане по памет на списък на продукти, разположение на предмети, подобряват паметта,
  • графични диктовки, способността да се различава ляво и дясно, горе и долу, разбиране и използване на предлозите на, над, под, пред, за, отдясно, отляво, в, от, зад развиват пространствените представи.