Благодаря за интереса към първата Адаптирана Методика по Ментална Аритметика.

 1. тетрадки и методика за провеждане на всеки урок 

 2. безплатно обучение на инструктори 

 3. информация за вашият офис на нашите сайтове 

 4. отделен сайт за вашият офис

 5.  информация на фейсбук страница

 6. рекламно-информационни материали 

 7. правото да ползвате лого на MAE 

 8. сертификати за инструктори и курсисти – вътрешни сертификати и сертификат от асоциацията

 9. препоръки по търсене и прием на работа за инструктори и администратори 

 10. обучение и провеждане на изпити за инструктори

 11. стандарт за обучение на клиенти

 12. програма за обучение на клиенти 

 13. стандарт за провеждане на изпити и получаване на сертификати

 14. договор с клиенти

 15. трудов договор с инструктори 

 16. ръководство за изграждане на офис МАЕ

 17. ръководство за формиране на ценова политика

 18. ръководство за марчендайзинг

 19. ръководство за адаптация и развитие на инструктори

 20. брандбук

 21. мотивационен пакет на инструктори

 22. 5 авторски игри за допълнително развитие на курсисти – тези игри са част от адаптирана методика

 23. тестове за подбиране на кандидат-инструктори

 24. возможност да ползвате електронен портал за извършване на домашна работа при курсисти и за тренировки на инструкторите 

 25. право да участвате в Международни и Световни Олимпиади по МА

 26. ВАЖНО: Членство в Евразийска асоциация (EAOMA)

 1. намиране на офис

 2. закупуване на всички материали за окриването на офиса

 3. търсене и обучаване на инструктори

 4. получаване на сертификати

 5. ежемесечно своевременно плащане на договорените такси

 6. обучаване на курсисти съгласно метода

 7. участие в Олимпиади.