Бизнесът в търсене на кадри, владеещи ментална аритметика

Знаете ли, че с подобряване на технологиите, уменията за пресмятане непрекъснато намаляват? Все повече хора разчитат на други средства, а не на ума си, за да извършват елементарни операции. Ако имате деца, със сигурност искате бъдещето им да е светло. Помислете за възможността да се занимават с ментална аритметика. Така те ще подобрят редица свои умения и не на последно място – ще се забавляват. Бизнесът търси такива кадри, които въплъщават в себе си модерните амбиции, но и са с развито логическо мислене.

Проблемът на модерността

Съвремието дава готови решения. Всичко се проверява в Google, усилията се свеждат до минимум и мозъците ни не използват дори малка част от капацитета си. Макар новите технологии да са улеснение в ежедневието, те могат и да пречат. Пречат, когато свикваме да разчитаме само на тях, когато сме неспособни да се справяме с предизвикателства сами. Бизнесът все по-често търси кадри, които са се занимавали с ментална аритметика, защото те са иновативни, но и мислещи. Способни и съумяват да се справят в кризисни ситуации. С добра памет и отлична реакция. Кой не иска такъв служител? Във всяка сфера на дейност са нужни хора с подобни способности.

Менталната аритметика – какво да очаквам?

За да се научи детето да смята без допълнително средства, то трябва да се посвети на менталната аритметика. Да отдели време и да се старае. Отначало нещата може и да не се получават. Възможно е да е така дълго време, но важното е да сте упорити. Всеки индивид има нужда от различно време, за да овладее нещо ново. Щом резултатите са налице, следва промяната. Менталната аритметика открива нови хоризонти и помага за развитието на мозъка. Дава увереност на децата и ги кара да бъдат по-амбициозни и смели.

Бъдещето е за знаещите, мислещите и свободните. Бизнесът има нужда от хора, които владеят технологиите, но не са напълно зависими от тях, а напротив – разсъждават и откриват решения. Запишете детето си на ментална аритметика, трудът днес чертае красивото бъдеще утре.